tirsdag 27. august 2013

Tro hvor hva prisene faktisk er i den bomstasjonen?

Fra en lettere primitiv bomstasjon et sted i Norges land:

Prisene var litt merkelige:

Slik jeg tolker det, koster f.eks. den billigste billetten 45,- kroner mot tidligere 40,- kroner. Men sikker er jeg ikke.

Hvor forpliktende er det å betale noe som helst når priser er oppgitt på en slik måte?

Og hvis dette er noe som er endret etter at skiltet ble satt opp, stemmer vel heller ikke det med gjeldende fra 1. januar 2006?