fredag 1. februar 2013

Hvordan resirkulerer man margarinemballasje?

Som ansvarlig og samfunnsbevisst borger, prøver jeg å kildesortere. Men ofte er jeg tvil. Hva gjør man for eksempel med margarinemballasje?

Dette er visst av plast. Men det mange rester igjen som jeg ikke klarer/gidder/makter/orker skrape bort. Sitat fra kommunens side om akkurat dette:
Sløser vi ikke med ressurser når vi må skylle plasten?
Nei. Miljøregnskapet går opp så lenge man bare bruker litt kaldt vann og oppvaskkost til å skylle plasten. Veldig mye plastemballasje er allerede helt ren og tørr. En del plastemballasje må skylles ren i kaldt vann. Skyll, rist og legg i blå pose. Så enkelt er det!

Ikke har jeg lyst til å få masse margarin i oppvaskkosten. Det er bare å flytte fettet fra et sted til et annet sted hvor det sitter bedr base. Og, nei, det å skylle rent i kaldt vann nytter bare ikke.

Bruke varmt vann? Jo, jo, men det koster jo meg penger. Og jeg tviler på om miljøregnskapet har godt av det.

Det blir ofte til at jeg bare legger det i de vanlige posene for restavfall. Dette selv dette er poser jeg faktisk må betale for. Da slipper jeg også fjerne den aluminiumsfolien som sitter igjen på pakkene.

Ingen kommentarer: