mandag 12. april 2010

Leser ikke proster Bibelen?

Nå er ikke jeg spesielt kristen. Men akkurat som Dave Allen hender det jeg leser Bibelen. Mange gode poenger der.

Se bare på Paulus’ brev til galaterne, 1:8-9:

8 Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi forkynte dere, forbannet være ham! 9 Vi har sagt det før, og jeg gjentar det nå: Hvis noen forkynner dere et annet evangelium enn det dere har mottatt, forbannet være ham!

Hva var det Muhammed forkynte? Og hvordan fikk han budskapet? Så hvorfor forbanner ikke alle såkalte kristne den fyren? Og hvordan det ha seg at kan en kristen prost ønsker moské velkommen?

– Jeg hilser med glede og forventning, den nye moskéen på Fjell velkommen i vårt «nabolag», skriver Øystein Magelssen, prost i Drammen i en pressemelding.

Er det jeg som misforstår Paulus, og i tilfelle hvordan?

Eller er det så enkelt som at den den prosten ikke leser Bibelen?

Ny mulighet til et fordomsveddemål

Jeg har tidligere blogget om fordomsveddemål?

Noen som vil vedde på at muslimer ikke står bak eksplosjonen i Malmø? Stor mulighet til å tjene penger mine fordommer!?

onsdag 7. april 2010

Vet Lars Haltbrekken hva det faktisk koster å ha bil?

At Prisene på kollektivbilletter har økt mer enn den generelle prisutviklingen i samfunnet de siste fem årene, er dumt. Men ikke dermed sagt at leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, har rett når han kaller utviklingen for galskap.

For selvsagt nøyer han og VG seg med kun å se på bensinprisen:
De siste fem årene har prisen på både 98 blyfri, 95 blyfri og autodiesel steget med rundt 12 prosent. En forhåndskjøpt enkeltbillett i Oslo som kostet 20 kroner i 2005 har økt til 26 kroner i år, en prisøkning på 30 prosent.
Er det ingen av dem som har innsett at drivstoff kun er en del av den totale prisen for å ha og bruke bil i Norge?
  • Bomstasjoner blir det stadig flere av.
  • Parkering blir vanskeligere og dyrere.
  • Automatisk overvåking gjør det nærmest umulig å unngå bøter.
I tillegg kommer årsavgifter, avgifter ved kjøp av nye biler og ved omregistreringer. EU-kontrollene er heller ikke gratis og selvsagt er det verkstedsutgifter ved både kollisjoner og normal slitasje.

Det kan godt være at Norge kan ha bruk for vern av naturen. Men om miljøet har godt av en slik demagogisk leder av
Naturvernforbundet, er en annen sak? Tro om han faktisk vet hva det koster å bruke bil i dagens Norge?

PS:
En annen sak er vel at det er de færreste i Oslo som bruker
forhåndskjøpt enkeltbillett? Men slike faktorer bryr vel ikke Haltbrekken seg om når han kan bruke utrykk som miljømessig galimatias?