tirsdag 9. juni 2009

Er vold godtatt i islam?

Det at en imam er siktet for vold mot barn på koranskole, er i seg selv ikke et argument mot islam. Vold mot barn finner man i alle miljøer, ikke-religiøse som religiøse; kristne miljøer og muslimske. Men det betyr selvsagt heller ikke at man skal godta slikt. Og man bør være litt kritisk til hva som skjer i forbindelse med slike koranskoler.

Selv husker jeg godt den lettere oppgitte stemningen på møte i et idrettslag for noen år siden. Vi prøvde å få med alle barn på fotballen selv om visse grupper av foreldre aldri stilte opp. Ikke lett! Blant annet fikk vi vite at en muslimsk gutt måtte vente med fotball til etter at han hadde lært seg koranen utenat.

At denne opplæringen som oftest foregår på et språk barna ikke forstår, viser vel hvor absurd dette er? Men det positive er vel at barna da kanskje blir litt mindre hjernevasket.

Og jeg vil uansett påstå at terskelen for vold er lavere i islam enn i andre miljøer. Se bare på sitatet fra Muslimer raser mot Abid Raja: - Blir kalt vantro:
- Noe av det verste av det de kan si til en muslim er kafir, en vantro, en frafallen.

Ordet «Kafir» er et arabisk-islamsk begrep som betyr vantro. Ut fra en tradisjonell tolkning av islam er straffen for frafalne fra religionen døden.

Dette er det altså Abid Raja som hevder. Og han har jo rett i dette. Tidligere muslimer myrdes den dag i dag ene og alene fordi de er tidligere muslimer. Og, nei, jeg påstår ikke at den godeste Raja er tilhenger av slikt. Men tro om han kan presisere nøyaktig hva det er med tradisjonell islam han tar avstand fra? For er det ikke nettopp et hvert fravik fra det tradisjonelle som mange muslimer oppfatter som nettopp frafall?